AMII

Asanusa Enhanced Strategy Fund

Asanusa Asset Management PT

Reksa Dana Saham

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1.065,14

IDR

14 Jan 2019

Performance

30 Hari YTD 1 Tahun 3 Tahun 5 Tahun 10 Tahun AUM
5,96% - -21,52% 8,21% 4,95% - 14.580.116.776,0

Grafik Pertumbuhan Periode : 1 Bulan

Loading...